รูปภาพ

รูปภาพ

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การแทนข้อมูล

1.พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นเลขฐานสอง

อรวรรณ

อ = 11001101

ร = 11000011

ว = 11000111

ร = 11000011

ร = 11000011

ณ = 10110011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น